Financieel managment

Vereniging van eigenaars

In de loop van der tijd zijn wij gegroeid naar een kantoor waar u zeer goed het reilen en zeilen van uw Vereniging van Eigenaars kunt onderbrengen. Sinds enige jaren durven wij te zeggen dat onze specialisatie voor een groot deel gelegen is in kennis over en rond Verenigingen van Eigenaars. Inmiddels verzorgen wij de administratie van een groot aantal VvE’s. Wij kunnen voor u het ledenregister bijhouden, de vergadering bijeenroepen, voorzitten en notuleren, de administratie verzorgen, noem het maar op. Wij fungeren voor het grootste deel van ons VvE- klantenbestand als ‘het bestuur’ zodat u alles uit handen kunt geven. Eigenlijk overbodig te melden dat wij voor elke VvE rekening houden met de van toepassing zijnde oprichtingsakten en (model)reglementen.

Andere diensten van ABACUS

Financieel Management

Op enig moment komt een bedrijf in een volgende fase. Groei of gewoon stabilisatie.

Administraties

Het (goed) bijhouden van een administratie wordt vaak gezien als een noodzakelijke last.

Belastingen

Belastingaangiftes horen er bij en zeg nu eerlijk meestal is dat geen leuk werk.